Adobe AIR 2.5.1.17730

Adobe AIR 2.5.1.17730

Adobe Systems Inc. – 10,4MB – Freeware – Android iPhone
ra khỏi 1048 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Inc.

4 Stars User Rating
Thời gian chạy phần mềm Adobe AIR cho phép các nhà phát triển sử dụng công nghệ web cung cấp khả năng để xây dựng các ứng dụng Internet giàu chạy bên ngoài trình duyệt trên nhiều hệ điều hành. Với phần mềm Adobe AIR thời gian chạy, bạn có thể cung cấp mang nhãn hiệu phong phú Internet ứng bên ngoài trình duyệt cung cấp cho bạn một kết nối gần gũi hơn với khách hàng của bạn.

Adobe AIR sử dụng như vậy đã được chứng minh, chi phí hiệu quả công nghệ được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web, do đó, phát triển và triển khai nhanh chóng và thấp rủi ro. Bạn có thể sử dụng nguồn lực phát triển web hiện có của bạn để tạo ra hấp dẫn, mang nhãn hiệu ứng dụng chạy trên tất cả hệ điều hành máy tính để bàn chính. Những lợi ích là rộng rãi. Bằng cách sử dụng phần mềm Adobe AIR là một phần của chiến lược RIA của bạn, bạn có thể tăng năng suất, mở rộng tiếp cận thị trường của bạn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cải thiện duy trì khách hàng, chi phí thấp hơn, và tăng lợi nhuận. Các công ty như eBay, AOL và NASDAQ đã sử dụng phần mềm Adobe AIR để cung cấp tham gia RIAs để máy tính để bàn của người dùng.

Adobe AIR thời gian chạy cho phép bạn có ứng dụng web ưa thích của bạn với bạn mọi lúc. Kể từ khi ứng dụng được xây dựng cho Adobe AIR chạy trên máy tính để bàn của bạn mà không có một trình duyệt web, họ cung cấp tất cả sự tiện lợi của một ứng dụng máy tính để bàn.
Các công ty như eBay và AOL đang sử dụng phần mềm Adobe AIR để tạo ra các ứng dụng thú vị mới cho phép bạn sử dụng dịch vụ của họ trên máy tính của bạn. Trong ngắn hạn, Adobe AIR có nghĩa là ứng dụng được dễ dàng hơn, mạnh hơn, và nhiều niềm vui để sử dụng.

Tổng quan

Adobe AIR là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 61.889 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe AIR là 32.0.0.125, phát hành vào ngày 25/04/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 32.0.0.125, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe AIR đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone. Tải về tập tin có kích thước 10,4MB.

Người sử dụng của Adobe AIR đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe AIR!

Cài đặt

người sử dụng 61.889 UpdateStar có Adobe AIR cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản